Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden die zich laat ondersteunen door de backoffice, de activiteitencommissie en een communicatiemedewerker.
  • Guy Seelen (voorzitter)
  • Albert Versluis (vicevoorzitter)
  • Colette Cosijn (secretaris)
  • Barry van Leeuwen (penningmeester)
  • Krijn van Dijk (bestuurslid Handel, Industrie en Dienstverlening) 
  • Frank Homan (bestuurslid afdeling Voorhout)
  • Peter Melman (bestuurslid afdeling Sassenheim)
  • Arjan Heijl (bestuurslid afdeling Warmond)
  • Eva van der Kwast (backoffice/communicatie)
Business Platform Teylingen

Guy Seelen

(voorzitter)

Als voorzitter van BPT zet ik mij in voor de ondernemers in Teylingen. Ondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid van Teylingen. Door samenwerking kunnen we beter de belangen van de ondernemers behartigen. Het leggen van verbindingen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en andere partijen is daarvoor noodzakelijk. We zitten bovenop actuele dossiers en signaleren mogelijke knelpunten en kansen, en spelen daarop in. Met veel plezier draag ik hieraan bij.

Business Platform Teylingen

Albert Versluis

(vice-voorzitter)

Ik ben als vice-voorzitter en secretaris van BPT naast mijn bestuurlijke taken betrokken bij diverse bouwprojecten in Teylingen, waar ik de belangen van ondernemend Teylingen behartig.

Het is voor onze leden en ook voor mij persoonlijk belangrijk en ben er trots op dat het met onze dorpen goed gaat in de breedste zin van het woord.

Binnen het bestuur is naast veel expertise ook heel veel humor en plezier. Dat maakt dat ik graag mijn steentje bij draag in onze vereniging.

Business Platform Teylingen

Barry van Leeuwen

(penningmeester)

Naast accountant bij van Velzen accountants & adviseurs ben ik ook woonachtig in Teylingen en vind ik een vitale leefomgeving belangrijk. Voor behoud van een ruim winkelaanbod en Teylingen als sterke economische vestigingsplaats wil ik mij graag inzetten. Het BPT verenigt en behartigt de belangen van de ondernemers in Teylingen. Ik werk daar graag aan mee.

Business Platform Teylingen

Colette Cosijn

(Secretaris)

Als secretaris van BPT en coach loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, wil ik mij inzetten voor een vitale en verbindende basis voor de ondernemers van Teylingen, het onderhouden van contacten met de gemeente en zet mij in voor een gezond ondernemersklimaat voor onze ondernemers. 

BPT verenigt en behartigt de belangen van de ondernemers en maakt zich onder andere hard voor een sterke economische vestigingsplaats, verduurzaming, behoud van een ruim winkelaanbod, een veilige basis om te ondernemen. 

Ik ben er trots op dat ik al meer dan 25 jaar in deze prachtige gemeente woon en werk. Voor mij is het belangrijk dat het goed gaat met de ondernemers in de breedste zin van het woord. Met veel plezier draag ik graag mijn steentje bij.

Business Platform Teylingen

Krijn van Dijk

(bestuurslid Handel, Industrie en Dienstverlening)

Als voorzitter van de Commissie Handel Industrie en Dienstverlening (HID) ben ik vooral betrokken bij het plannen en organiseren van de netwerkbijeenkomsten. Met een groep enthousiaste commissieleden organiseren we bijeenkomsten waarbij we zoeken naar balans in gezelligheid, verbinding én kennisdelen.

Het is belangrijk dat we ons gezellig met elkaar kunnen onderhouden, maar het is zeker niet onbelangrijk dat we er ook iets van opsteken! En, er zit veel kennis in onze kernen, dus stof genoeg voor nog veel mooie activiteiten. Zie ik je binnenkort op één van onze bijeenkomsten?

Business Platform Teylingen

Peter Melman

(bestuurslid afdeling Sassenheim)

Als voorzitter van de Kern Sassenheim, en tevens detaillist, probeer ik samen met een enthousiast bestuur. Sassenheim op de kaart te zetten, en interessant en aantrekkelijk te maken voor de consument.

Ons bestuur bestaat uit: Rene Luxen, John de Kooker, Robin Melman, Ed Zuidhoek, Arnoud Vermeulen, Dominique Beerenfenger en Ben Wielinga als penningmeester.

Business Platform Teylingen

Arjan Heijl

(bestuurslid afdeling Warmond)

Ik zet mij in om de Warmondse ondernemers met elkaar te verbinden omdat ik ervan overtuigd ben dat we dan sterker staan. Het streven is om de economische activiteit en ondernemerschap in Warmond te stimuleren waarbij we de identiteit van het dorp koesteren.

Business Platform Teylingen

Frank Homan

(bestuurslid afdeling Voorhout)

...

Onze missie

Business Platform Teylingen is een vereniging voor alle ondernemers van Teylingen.  

Wij bieden een laagdrempelig platform en stimuleren de groei van duurzame relaties door met elkaar activiteiten te organiseren, bedrijven te bezoeken én te luisteren naar elkaar en naar inspirerende sprekers. Als wij elkaar ontmoeten, delen wij kennis en ervaringen en stimuleren het benutten van kansen in een economie die continu veranderd.

Collectieve ondernemersbelangen en belangen per sector worden zowel lokaal als regionaal daadkrachtig vertegenwoordigd. Binnen ons platform wordt open en transparant gecommuniceerd over wat wij doen en wat onze standpunten zijn.

“Samen staan wij sterker”

Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen

Afdelingen

De vereniging voorziet in de behartiging van de collectieve belangen en het organiseren van activiteiten en evenementen voor alle leden van de vereniging. Daarbij heeft de vereniging 4 afdelingen waarin specifieke en daarmee doelgerichte activiteiten worden georganiseerd en specifieke belangen worden behartigd.

Afdeling Sassenheim

Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Sassenheim. Voorzitter van deze afdeling is Peter Melman.

Afdeling Voorhout

Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Voorhout. Voorzitter van deze afdeling is Frank Homan.

Afdeling Warmond

Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Warmond. Voorzitter van deze afdeling is Arjan Heijl.

Afdeling Handel, Industrie en Dienstverlening

Bestaande uit gelijksoortige bedrijven in de gemeente Teylingen. Voorzitter van deze afdeling is Krijn van Dijk.

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."