Wij behartigen de collectieve belangen van ondernemers in Sassenheim, Voorhout en Warmond.

In het belang van een goed ondernemersklimaat houden wij ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en worden wij benaderd om onze mening te geven. Iedere zes weken hebben wij overleg met de wethouder van gemeente Teylingen en bespreken wij zaken die voor ons belangrijk zijn.

Vanuit een regionale opzet werken wij nauw samen met Bedrijfsleven Bollenstreek, zij behartigt onze belangen op regionaal niveau. Deze koepel van vijf ondernemersverenigingen (Business Platform Teylingen (BPT), Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN), Alverha Lisse en Initiatiefrijk Hillegom (IRH)) met zo’n 1500 leden functioneert als een overlegplatform voor ondernemers van de Bollenstreek.

Business Platform Teylingen

Centrumplan

Gemeente Teylingen is bezig met het opstellen van een plan over het verbeteren van de kwaliteit van de centra in onze dorpskernen. Kenmerk in de aanpak is een integrale benadering van kwaliteit van ondermeer wonen, winkelen, veiligheid, bereikbaarheid en groenvoorziening. 

Detailhandelsvisie

Als onderdeel van het centrumplan wordt de detailhandelsvisie uit 2014 herzien. De visie gaat over kansen en noodzakelijke keuzes in een veranderende economie en geeft advies over de toekomstige detailhandelsstructuur.

Bevorderen lokale handel

BPT heeft de gemeente gevraagd om een lijst te maken die inzicht geeft in hoeveel de gemeente lokaal en buiten onze gemeente grenzen inkoopt.

Wij zijn in gesprek met de gemeente om meer opdrachten lokaal uit te zetten. 

Nieuwbouw Hoogvliet Sassenheim

De plannen rondom de terugkeer van de Hoogvliet supermarkt krijgt steeds meer vorm. In september organiseerden wij samen met de gemeente een inloopavond om de plannen te bespreken samen met de ondernemers uit de kern Sassenheim. 

De opkomst was groot, het resultaat qua inzicht planvorming viel tegen. Het is nog niet duidelijk hoe de inrichting van het Hortusplein vormgegeven gaat worden.

Parkeren in de kernen

De bereikbaarheid van onze winkels en de aantrekkelijkheid van onze centra wordt door de gemeente onderzocht en opgenomen in het centrumplan.  

Spoorwegovergangen

De spoorwegovergangen in Sassenheim (Rijksstraatweg) en in Voorhout (Herenstraat) zijn onveilig en moeten worden verbeterd. Er is een inspraakavond gehouden en de plannen voor verbetering worden nu uitgewerkt. Werkzaamheden veroorzaken overlast en belemmeringen.

Bedrijfsleven Bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek is een overlegplatform waarin wij samen met vier andere ondernemersverenigingen participeren en overleggen over zaken die betrekking hebben op onze regio, zoals de Duinpolderweg en de nieuwe RijnlandRoute. Bedrijfsleven Bollenstreek werkt samen met de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen
Business Platform Teylingen

“Samen staan wij sterker”

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."