Ons bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die zich laat ondersteunen door de backoffice, de activiteitencommissie en een communicatiemedewerker.

 

   

  • Guy Seelen (voorzitter)
  • Albert Versluis (vicevoorzitter)
  • Rob Joosten (interim secretaris)
  • Barry van Leeuwen (penningmeester)
  • Krijn van Dijk (bestuurslid Handel, Industrie en Dienstverlening) – neemt waar voor Karin Batenburg
  • Frank Homan (bestuurslid afdeling Voorhout)
  • Peter Melman (bestuurslid afdeling Sassenheim)
  • Arjan Heijl (bestuurslid afdeling Warmond)

  Guy Seelen (voorzitter)

  Als voorzitter van BPT zet ik mij in voor de ondernemers in Teylingen. Ondernemers zijn belangrijk  voor de leefbaarheid van Teylingen.
  Door samenwerking kunnen we beter de belangen van de ondernemers behartigen. Het leggen van verbindingen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en andere partijen is daarvoor noodzakelijk. We zitten bovenop actuele dossiers en signaleren mogelijke knelpunten en kansen, en spelen daarop in. Met veel plezier draag ik hieraan bij.

  Albert Versluis (vicevoorzitter)

  Ik ben als vice-voorzitter en secretaris van BPT naast mijn bestuurlijke taken betrokken bij diverse bouwprojecten in Teylingen, waar ik de belangen van ondernemend Teylingen behartig.

  Het is voor onze leden en ook voor mij persoonlijk belangrijk en ben er trots op dat het met onze dorpen goed gaat in de breedste zin van het woord.

  Binnen het bestuur is naast veel expertise ook heel veel humor en plezier. Dat maakt dat ik graag mijn steentje bij draag in onze vereniging.

  Barry van Leeuwen (penningmeester) 

  Naast accountant bij van Velzen accountants & adviseurs ben ik ook woonachtig in Teylingen en vind ik een vitale leefomgeving belangrijk. Voor behoud van een ruim winkelaanbod en Teylingen als sterke economische vestigingsplaats wil ik mij graag inzetten.  Het BPT verenigt en behartigt de belangen van de ondernemers in Teylingen. Ik werk daar graag aan mee. 

  Rob Joosten - interim secretaris BPT

  Rob Joosten

  Ik kom uit een ondernemers gezin; mijn vader heeft 20 jaar een supermarkt gehad in Sassenheim. Na een carrière van bijna 40 jaar in het bankwezen (ABN AMRO en Rabobank) heb ik in 2019 besloten te stoppen bij Rabobank. De laatste 13 jaar was ik Rayondirecteur Rabobank in het marktgebied Wassenaar en Voorschoten. Daarnaast was ik in Voorschoten circa 10 jaar secretaris van ‘Ondernemersvereniging Voorschoten’ én in Wassenaar ben ik één van de oprichters van ondernemersvereniging ‘Ondernemend Wassenaar’.

  Ik wil nu graag een bijdrage leveren aan een goed ondernemersklimaat in Teylingen. 

  Karin Batenburg (interim bestuurslid Handel, Industrie en Dienstverlening) 

  Als voorzitter van de Commissie Handel Industrie en Dienstverlening (HID) ben ik vooral betrokken bij het plannen en organiseren van de netwerkbijeenkomsten. Met een groep enthousiaste commissieleden organiseren we bijeenkomsten waarbij we zoeken naar balans in gezelligheid, verbinding én kennisdelen.

  Het is belangrijk dat we ons gezellig met elkaar kunnen onderhouden, maar het is zeker niet onbelangrijk dat we er ook iets van opsteken! En, er zit veel kennis in onze kernen, dus stof genoeg voor nog veel mooie activiteiten. Zie ik je binnenkort op één van onze bijeenkomsten?

  Peter Melman (bestuurslid afdeling Sassenheim) 

  Als voorzitter van de Kern Sassenheim, en tevens detaillist, probeer ik samen met een enthousiast bestuur. Sassenheim op de kaart te zetten, en interessant en aantrekkelijk te maken voor de consument. 

  Ons bestuur bestaat uit:  Rene Luxen, John de Kooker, Robin Melman, Ed Zuidhoek, Arnoud Vermeulen, Dominique Beerenfenger en Ben Wielinga als penningmeester. 

   Arjan Heijl (bestuurslid afdeling Warmond)

   Ik zet mij in om de Warmondse ondernemers met elkaar te verbinden omdat ik ervan overtuigd ben dat we dan sterker staan.
   Het streven is om de economische activiteit en ondernemerschap in Warmond te stimuleren waarbij we de identiteit van het dorp koesteren.

    Onze missie

    Business Platform Teylingen is een vereniging voor alle ondernemers van Teylingen.  

    Wij bieden een laagdrempelig platform en stimuleren de groei van duurzame relaties door met elkaar activiteiten te organiseren, bedrijven te bezoeken én te luisteren naar elkaar en naar inspirerende sprekers. Als wij elkaar ontmoeten, delen wij kennis en ervaringen en stimuleren het benutten van kansen in een economie die continu veranderd.

    Collectieve ondernemersbelangen en belangen per sector worden zowel lokaal als regionaal daadkrachtig vertegenwoordigd. Binnen ons platform wordt open en transparant gecommuniceerd over wat wij doen en wat onze standpunten zijn.

    “Samen staan wij sterker”

    Afdelingen

    De vereniging voorziet in de behartiging van de collectieve belangen en het organiseren van activiteiten en evenementen voor alle leden van de vereniging. Daarbij heeft de vereniging 4 afdelingen waarin specifieke en daarmee doelgerichte activiteiten worden georganiseerd en specifieke belangen worden behartigd.

    Afdeling Sassenheim

    Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Sassenheim.
    Voorzitter van deze afdeling is Peter Melman.

    Afdeling Voorhout

    Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Voorhout. Voorzitter van deze afdeling is Rolf Daalder en Miranda Heemskerk is secretaris.

    Afdeling Warmond

    Bestaat uit detailhandel- en horeca-bedrijven uit Warmond.
    Voorzitter van deze afdeling is Arjan Heijl. 

    Afdeling Handel, Industrie en Dienstverlening

    Bestaande uit gelijksoortige bedrijven in de gemeente Teylingen.
    Interim voorzitter van deze afdeling is Karin Batenburg.

    "Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."