Woonruimte in onze streek, jouw mening gevraagd

Woonruimte in onze streek, jouw mening gevraagd

Op 2 november heeft Bedrijfsleven Bollenstreek een Denktank georganiseerd over woonruimte in onze Bollenstreek. Hieruit zijn een aantal stellingen en innovatieve denkrichtingen geformuleerd. Je leest deze hier.

Deze denkrichtingen legt Bedrijfsleven Bollenstreek graag voor aan de aangesloten ondernemers. Ons verzoek is of je de denkrichtlijnen wilt lezen en beantwoorden, aanvullen daar waar mogelijk. Reageren kan naar communicatie@bedrijfslevenbollenstreek.nl.

Uiteindelijk zal dan een visie ontstaan met innovatieve denkrichtingen voor woonruimte in onze streek. Die visie deelt Bedrijfsleven Bollenstreek vervolgens met overheden en instanties.

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."