Watertoerisme? Denk mee!

Watertoerisme? Denk mee!
De watergebieden (waaronder de Kagerplassen) kennen nog veel onbenutte mogelijkheden tot recreëren en watertoerisme. Het gaat hierbij niet alleen om watersporters maar ook om wandelaars en fietsers die van het gebied, de natuur en dorpe genieten. In tegenstelling tot de Friese Meren zijn de Hollandse Plassen relatief onbekend voor verblijfstoerisme. Het aantrekken van de recreatie betekent dat de infrastructuur en voorzieningen aantrekkelijk moeten zijn en op de recreatie afgestemd. De recreant moet gastvrij in het gebied ontvangen worden en het verblijf moet aangenaam zijn. Om het toerisme te stimuleren denken we aan investeringen in aanlegplaatsen, vuilafvoer, openbare toiletten, handhaving/havenmeester, pontjes, etc. Deze faciliteiten zijn nog maar in beperkte mate aanwezig. Om groei te realiseren is het van essentieel belang om de benodigde voorzieningen te verbeteren. De gesprekken hierover met gemeente en provincie Zuid-Holland zijn inmiddels in gang gezet. Uiteindelijk moeten de investeringen de economie rond watergebonden bedrijvigheid verbeteren. We gaan er vanuit dat ondernemers kansen zien en daarop kunnen inspringen. Hierbij denken we aan ondernemers van jachthavens, botenverhuur, werven, transport over water, verblijfsaccommodaties en horeca. BPT doet een oproep aan ondernemers die mooie kansen in het versterken van het watertoerisme zien. Heb je goede ideeën, wil je meedenken met de organisatie en/of zou je een bijdrage willen leveren in de organisatie neem dan contact met ons op. Vanuit BPT is Arjan Heijl initiatiefnemer en contactpersoon (06-22 467 476).
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."