Vervanging Warmonderhekbrug

Vervanging Warmonderhekbrug
De vervanging van de Warmonderhekbrug laat toch wat langer op zich wachten. Eerder werd gesproken over een start - op zijn vroegst - half oktober. Dit is niet mogelijk omdat de toestemming voor het gebruik van de gronden - die van een particuliere eigenaar zijn -  langer op zich laten wachten. Hieronder vind je hier meer informatie over. Ook lees je wat dit betekent voor de planning van het werk, de veiligheid van de brug en de herinrichting van de Herenweg en Sweilandstraat. Vervanging Warmonderhekbrug uitgesteld De werkzaamheden aan de Warmonderhekbrug waren gepland met een start - op zijn vroegst - half oktober. Dit is helaas niet mogelijk omdat langer de tijd nodig was (dan verwacht) om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van de gronden die van een particuliere eigenaar zijn. Afwijkende eigendomssituatie Bij het voorbereiden van het werk, bleek een afwijkende eigendomssituatie. Binnen de gemeentegrens van Oegstgeest ligt het brugdeel, de oever, de berm, het fietspad, een deel van de rijbaan van de N444 en de watergang (Poelmeer) niet op grondgebied van de gemeente Oegstgeest maar op particulier grondgebied. Deze gronden zijn nodig voor het vervangen van de brug en bijbehorend werk zoals het tijdelijk verleggen van kabels en leidingen, de aanleg van een tijdelijke fiets/voetgangersbrug en het inrichten van een tijdelijk werkterrein. Er is langdurig overleg gevoerd met de particuliere eigenaar over het tijdelijk gebruik van deze gronden en vorige week is de benodigde toestemming verleend. Vervanging brug afhankelijk van vervolgproces Nu deze toestemming is verleend, wordt bekeken wat de beste periode is om de brug te gaan vervangen. Dit zal in ieder geval niet eerder kunnen dan mei 2021 omdat er een hogedruk gasleiding tijdelijk moet worden verlegd en deze kan alleen worden verlegd buiten het stookseizoen.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."