Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
De TONK is bestemd voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een forse inkomensterugval. En daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit hun inkomen en/of beschikbare geldmiddelen. Omdat de woonlasten (hypotheek/huur/gas/water/licht) vaak de hoogste lasten zijn kan je voor deze kosten de TONK aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van de woonlasten kijkt de ISD daarnaast ook naar de verzekeringen die aan je woning verbonden zijn en naar noodzakelijke vervoerskosten. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer komt je (samen met uw partner) in aanmerking?

 • Je hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval van minimaal 50% ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020) of
 • Je hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (ten opzichte van januari 2020), waardoor jouw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor jou geldende bijstandsnorm.
 • Jouw noodzakelijke kosten zoals de woonlasten zijn 45% of meer van het huidige inkomen (peilmaand januari 2021)
 • Je hebt zelf onvoldoende middelen (inkomen, beschikbare geldmiddelen) om deze kosten te betalen.
Vraag je de TONK aan vanaf een andere maand dan januari 2021? Dan kijkt ISD naar jouw nieuwe inkomen over die maand ten opzichte van januari 2020.

Wanneer komt je niet in aanmerking?

 • De woonlasten zijn 45% of lager van jouw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) of maximaal
 • € 430,- per maand.
 • De hoogte van de kale huur is lager dan de huurtoeslaggrens (€ 752,33 en voor jongeren 18-23 jaar € 442,46).
 • Jouw beschikbare geldmiddelen zijn hoger dan € 6.295,- voor een alleenstaande of € 12.590,- voor een gezin of alleenstaande ouder; en
 • Je kunt met jouw beschikbare geldmiddelen 3 maanden of langer de woonkosten betalen zonder dat je onder de vermogensgrens komt.
 • Je krijgt al een woonkostentoeslag via de ISD Bollenstreek.
 • Je bewoont geen zelfstandige woning.

Welk bedrag kan je krijgen?

je kunt per huishouden maximaal € 1.000,- per maand krijgen. De hoogte van dit bedrag en voor welke periode is afhankelijk van de persoonlijke (gezins)situatie.

Wanneer aanvragen en over welke maanden?

Je kunt de TONK tot en met 31 juli 2021 aanvragen. De periode waarover je TONK kunt krijgen loopt van januari 2021 tot en met juni 2021.

TONK met terugwerkende kracht aanvragen?

Je kunt de TONK tot en met 30 april 2021 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen. Vanaf 1 mei 2021 kan je de TONK  voor maximaal een maand met terugwerkende kracht aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je kunt de TONK via een digitaal formulier en met je DigiD aanvragen via de website van de ISD Bollenstreek. Lukt het je niet via DigiD dan kan je met een schriftelijk aanvraagformulier de TONK aanvragen. Houdt er wel rekening mee dat de afhandeling dan langer kan duren dan met de DigiD.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de TONK, de bijstandsnormen en wat voor de TONK onder inkomen en beschikbare geldmiddelen valt en de meest gestelde vragen kijk je op de pagina "TONK".
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."