Subsidie voor toerisme

Subsidie voor toerisme
De provincie Zuid-Holland heeft een subsidiepot van 500.000 EURO beschikbaar van 01-11-20 t/m 15-12-20 voor het onderwerp ‘toerisme’. In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Bijvoorbeeld:
  • Gebruik van duurzame vervoersmiddelen, OV- en fietsgebruik stimuleren onder toeristen.
  • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
  • Stimuleren slimmere vrijetijdsmobiliteit door digitalisering en nieuwe technologie.
  • Maatregelen om de druk op de leefbaarheid en biodiversiteit van bepaalde toeristische plekken en gebieden te verminderen onder andere gericht op het beïnvloeden van bezoekersstromen en het verminderen van zwerfafval.
  • En meer…
Deze – vooralsnog eenmalig – opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten. Lees er alles over op de website van de provincie. Voldoe je aan de voorwaarden, meld dan jouw plannen aan voor 15 december 2020.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."