Nieuwsbrief #32 – Een woord van onze voorzitter

Nieuwsbrief #32 – Een woord van onze voorzitter

Beste ondernemers,

Het is 24 december als ik dit voorwoord schrijf, vroeg in de ochtend, het is nog donker buiten.

We staan aan de vooravond van Kerstmis. Het feest van het licht. Licht dat we zo hard nodig hebben in deze donkere dagen.

Natuurlijk is het een nare periode die we doormaken, maar laten we niet bij de pakken neer gaan zitten. Laten we niet gaan zitten somberen, maar de blik op de toekomst richten en erop vertrouwen dat het allemaal weer goed komt. En dat vertrouwen heb ik. Ook deze periode komen we te boven.

We zullen het met z’n allen moeten doen, dat wel. Samen. En dat gebeurt! Ondernemers komen dichter tot elkaar, hebben meer voor elkaar over. Het is mooi om te  zien hoe deze crisis ‘verbroedert’. Het virus krijgt ons niet klein. In het verleden niet, en ook nu niet.

Lichtpuntjes
Vergeet vooral niet dat er ook lichtpuntjes zijn, zaken waar we naar kunnen uitkijken, positieve ontwikkelingen.

Als ik het op onze ondernemersvereniging toespits dan wil ik allereerst als lichtpuntje benoemen dat de kwestie van het OFT eindelijk is opgelost. Er is definitief een streep onder gezet. Dank aan iedereen die zich er voor ingezet heeft om dit dossier te sluiten.
Het is nu aan ons (en dan bedoel ik alle ondernemers in Teylingen) om te proberen weer tot elkaar te komen, de handen ineen te slaan. Met z’n allen zijn we tot zoveel mooie dingen in staat!

Een ander lichtpuntje is de ledenaanwas. Langzaam maar zeker zie ik dat steeds meer ondernemers zich bij onze vereniging aansluiten. We zitten in de lift. Dat is fijn om te constateren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Programma met activiteiten
En bij dat laatste aansluitend, voor komend jaar hebben we een mooi programma met allerlei activiteiten in de steigers staan. Binnenkort valt dat programma bij jullie in de bus. Noteer de data alvast in jullie agenda. Ik kijk er naar uit om jullie weer live te ontmoeten.

Voor één programmaonderdeel vraag ik nu al jullie bijzondere aandacht. Het verkiezingsdebat. Wij organiseren dat in samenwerking met de gemeente. Het debat zal geleid worden door ‘een bekende Nederlander’. Het wordt een prachtige avond. Dus mocht je met een prangende vraag aan de politiek zitten, zorg dan dat je maandag 7 maart 2022 (‘s avonds uiteraard) vrijhoudt!

Tot zover.

Rest mij jullie hele gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2022 te wensen.

Met ondernemende groet,

Guy Seelen,
Voorzitter

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."