Manifest Bereikbaarheid Bollenstreek

Manifest Bereikbaarheid Bollenstreek

Maandag 22 november was er overleg over het opstellen van een manifest ‘Bereikbaarheid Bollenstreek’. Partijen die daarbij het initiatief nemen zijn o.a. bedrijfsleven Bollenstreek, Greenport Duin- en Bollenstreek, Keukenhof en de ondernemersverenigingen Bollenstreek.

De problemen voor ontsluiting van de Bollenstreek nemen toe. Bedoeling van het manifest is aan de politiek kenbaar te maken welke initiatieven nodig zijn voor een betere ontsluiting van de Bollenstreek. Aan de Rijnlandroute wordt hard gewerkt maar er zijn initiatieven nodig voor een betere mobiliteit verkeersstromen A44, N443, N208, N207, 2e Poellaan en noordelijke aansluiting van de Bollenstreek. Daarnaast aandacht voor beter en frequenter gebruik van bestaande spoorlijnen, snelle busverbindingen en de aanleg van snelle fietspaden.

De dringende noodzaak wordt beschreven in een manifest, ondertekend door verschillende partijen in het bedrijfsleven en aangeboden aan de lokale, provinciale en landelijke politiek. Verwachting is dit begin december aan te bieden met de nodige publiciteit. En natuurlijk zullen wij onze leden hierover informeren.

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."