Lokale inkoop gemeente

Lokale inkoop gemeente

Lokale inkoop gemeente

Zoals eerder gemeld hebben wij de gemeente gevraagd inzichtelijk te maken hoeveel zij lokaal (Bollenstreek) inkopen en hoeveel zij buiten de gemeentegrenzen inkopen. De komende tijd gaan wij samen met de gemeente kijken of we de cijfers die nu inzichtelijk zijn kunnen uitwerken tot een verbeterplan 2021. Uitgangspunt is dat we gaan kijken of er meer lokale inkoop mogelijk is, waarbij lokaal de gemeente Teylingen is. Vanuit de HLT-gemeentes is ook de wens dat er zoveel mogelijk lokaal wordt ingekocht en niet alleen de kleine opdrachten, zoals de lunches of filmpjes maar ook de grotere opdrachten. Maar niet alles kan lokaal worden ingekocht omdat het voorkomt dat lokale partijen niet de benodigde certificaten of expertise hebben of uiteindelijk niet als hoogste uit de beoordeling komen. Op dit moment hebben wij van de gemeente een overzicht binnen gekregen van het 1e halfjaar van Stichting Rijk, (de partij die grote inkooptrajecten begeleid). Die van het 2e halfjaar komt in het begin van het nieuwe jaar. Daarbij is de inkoop per jaar sterk afhankelijk van wat voor inkopen er gedaan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet elk jaar een Lokale Energiestrategie opgesteld, waarbij het in dit geval gelijk voor de drie gemeente binnen HLT wordt opgepakt. Onderstaande tabel is een handmatige samenvatting van de inkopen die zijn gedaan in het 1e halfjaar van 2020 - in de Bollenstreek:
  Aantal bedrag percentage
Lokaal 2 319.800,- 21%
Anders 5 1.202.250,- 79 %
    1.522.050,- 100%
 
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."