Inspraaknotitie raadsvergadering 2 februari inzake Parkeerkelder

Inspraaknotitie raadsvergadering 2 februari inzake Parkeerkelder

Geachte college en leden van de gemeenteraad,

Mijn naam is Albert Versluis, maatschappelijk betrokken ondernemer en vice-voorzitter van Business Platform Teylingen.

Belang van de ondernemers in Sassenheim

Het belang van de ondernemers is een klantvriendelijk centrum met een autoluw kerkplein, een verblijfsgebied waar de consument graag naar toekomt om te winkelen, een drankje te drinken en gezellig met elkaar te verblijven. Maar ook een centrum met voldoende parkeergelegenheid!

Autoluw kerkplein

Een autoluw kerkplein kunnen we alleen bewerkstelligen als de parkeerplekken daar verdwijnen. Die kunnen verplaatst worden naar het Hortusplein.

Hoogvliet

Hoogvliet moet bij haar nieuw te bouwen supermarkt parkeerplaatsen realiseren. Dat kan zij niet op eigen grond. Daarvoor is geen plaats.

Is er iemand die mij vanavond kan uitleggen waarom Hoogvliet volledig op openbaar terrein – op gemeentegrond, namelijk op het Hortusplein (?) – mag parkeren en daar ogenschijnlijk helemaal niets voor betaalt?

Vomar parkeert op eigen terrein. Op het dak.
Dirk parkeert in een eigen ondergrondse parkeerkelder en op eigen terrein
AH betaalt mee aan een parkeergarage.

Hoogvliet niet. 

Kan iemand mij vanavond  geruststellen dat dit echt niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel? Dat we over twee jaar niet in een procedure terecht komen en het hele ontwikkelingsplan van tafel wordt geveegd?
 
De oplossing lijkt ons eenvoudig.

Optie 1: Hoogvliet parkeert op eigen terrein, met een eigen parkeerkelder. Net zoals de Dirk en de Vomar

óf 

Optie 2: Hoogvliet betaalt een substantieel deel mee aan een ondergrondse openbare parkeergarage en de exploitatiekosten. Net zoals AH.

De openbare ruimte die daardoor vrijkomt kan worden ingezet om het kerkplein autoluw te maken.

Als Hoogvliet niet bereid is om aan één van deze twee opties mee te werken, waarom zou u dan überhaupt instemmen met dit ontwikkelingsplan? Anders is Hoogvliet de grote winnaar en staat u met lege handen. Of beter gezegd een kerkplein vol met auto’s.

Over de twee amendementen willen wij graag het volgende aan u meegeven.

Parkeervariant 2a lijkt uw voorkeur te krijgen. Hierbij blijven nog steeds 41 parkeerplaatsen op het kerkplein aanwezig.

We hebben kennis genomen van het amendement van CDA om alle parkeerplaatsen van het kerkplein te verwijderen, zonder dat er een oplossing is waar die 41 plekken dan heen worden verplaatst. Dit is geen goed plan en kan zeker niet rekenen op enig begrip bij de winkeliers en ook niet bij de bezoekers van ons centrum. 

Een aantrekkelijk centrum en dorpskern is niet aantrekkelijk als je je auto niet kwijt kunt. Het is het geheel aan voorzieningen wat goed moet zijn. Een winkelier verdient geld aan mensen die parkeren en uitstappen. En niet aan mensen die doorrijden omdat er geen parkeerplek is. Dan rijden ze door naar een dorp waar het wel goed geregeld is.

Natuurlijk willen wij zien dat uitvoering wordt gegeven aan de centrumvisie. En natuurlijk willen wij een autoluw  kerkplein wat wordt ingericht  als mooi en fijn verblijfsgebied. Ik heb plaatjes gezien van boompjes, bankjes, fonteintjes, spelende kinderen en gezellige terrasjes.

Maar wel in de juiste volgorde: Eerst vervangende parkeerruimte vinden en zekerstellen en pas daarna de parkeerplekken op het kerkplein verplaatsen.  En vooral hier niet te lang mee wachten.

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Albert Versluis (vicevoorzitter BPT)
ave@versluisgroep.nl
0651153737

Download inspraaknotitie als PDF

 

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."