Informatiebijeenkomst preventie besmettingen COVID-19

Informatiebijeenkomst preventie besmettingen COVID-19

Informatiebijeenkomst ‘Voorkomen COVID-19 besmettingen op de werkvloer GGD en Bollenstreek’ Maandag 3 mei van 19.00-20.00 uur

Er is vanuit de landelijke overheid, via de veiligheidsregio en de brancheverenigingen, veel informatie verstrekt aan huisvesters/uitzenders en bedrijven over het COVID-19 besmettingsrisico. Toch zien we zowel landelijk, als in onze regio, het aantal (cluster)besmettingen toenemen. Voor bedrijven is het van belang, om goed geïnformeerd te zijn over de huidige adviezen en maatregelen, om zo een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen. Ook is het bollenseizoen in volle gang en vanuit de GGD en de 5 Bollenstreek gemeenten is het initiatief ontstaan om via een digitale bijeenkomst bedrijven in de bollenstreekregio extra te informeren over de besmettingsrisico’s. Inhoud bijeenkomst De GGD zal dieper ingaan op hoe verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan worden tegengegaan en wat te doen indien er besmettingen zijn. Sinds het begin van de coronacrisis zijn arbeidsmigranten één van de risicogroepen, aangezien er een relatief hoog risico op verspreiding is op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom zal ook verder worden ingegaan op deze specifieke beroepsgroep. Daarnaast zal het huidige testbeleid behandeld worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verschillende type testen, die momenteel beschikbaar zijn. De vaccinatiestrategie voor arbeidsmigranten zal kort worden toegelicht. Na de presentatie is er tijd om vragen te stellen. Namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen wij je uit voor een webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Programma 19.00 – 19.10 uur Opening, introductie GGD 19.10 – 19.40 uur Presentatie GGD 19.40 – 19.55 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen 19.55 – 20.00 uur Afsluiting Aanmelden gaat via projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."