ICT Praktijk Academie Leidse regio gestart

ICT Praktijk Academie Leidse regio gestart
Economie071 heeft voor de Leidse regio het initiatief genomen om een ICT Praktijk Academie van start te laten gaan. Het gaat om duaal onderwijs dat beschikbaar komt, naast de reguliere HBO-opleiding ICT van Hogeschool Leiden. Martijn van Pelt, stuurgroeplid Economie071: 'Wij willen een verdere ontwikkeling van de digitale agenda in onze regio en de ICT Praktijk Academie past daar uitstekend bij. Inmiddels hebben zich genoeg deelnemers gemeld die willen starten met het leerwerktraject van vier jaar. We nodigen bedrijven in de brede Leidse regio nu van harte uit om leerwerkplekken beschikbaar te stellen.' Met het realiseren van de ICT Praktijk Academie in de regio Leiden willen we bereiken dat er meer degelijk en goed-opgeleide ICT-ers beschikbaar komen, die bij u en uw collega’s aan de slag kunnen. Wij denken dat het toegevoegde waarde biedt om de opleiding zoveel mogelijk op de wensen uit de praktijk aan te sluiten: daardoor zullen de studenten als trainee snel productief kunnen zijn en daarop is het programma vanaf de start ingericht, gebaseerd op de praktijkervaring van NCOI. Door de opleiding in gezamenlijkheid te organiseren wordt het traject ook voor middelgrote organisaties bereikbaar en zal een sterk netwerk van deelnemende ICT-organisaties ontstaan. [Lees brief aan ondernemers] [Lees artikel]
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."