HLT-bonnen voor mantelzorgers

HLT-bonnen voor mantelzorgers

Lees hieronder de brief van de gemeente, waarin ook duidelijk staat hoe je de bonnen kunt inleveren/declareren.

 

Beste ondernemer,  

Eerder heeft u een brief van ons ontvangen over de HLTsamen cadeaubonnen. Hierin kon u lezen dat de directie van HLTsamen in samenspraak met het HLT-bestuur besloten heeft om medewerkers een eindejaarsattentie te overhandigen. 

Ook mantelzorgers krijgen nu deze cadeaubonnen 
De gemeentebesturen hebben dit initiatief omarmd en besloten om de bon ook uit te reiken als blijk van waardering aan de mantelzorgers in ons verzorgingsgebied (Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond). De bonnen van € 25,- voor de ruim 1000 mantelzorgers kunnen worden ingeleverd bij onze plaatselijke ondernemers. 
Voor de herkenbaarheid heeft u een A4 poster ontvangen (december 2021). 

Indeling bon 
De bonnen zijn voorzien van de logo’s van de verschillende ondernemersverenigingen of platforms en voorzien van nummers. Op deze bonnen is het logo HLTsamen vervangen door de logo’s van de drie gemeenten. Let op: De bonnen van de mantelzorgers hebben geen controlestrook. Desondanks kunnen ze worden ingeleverd en verzilverd. De bonnen zijn geldig tot 1 juli 2024. 

Factureren ingeleverde bonnen en betaling 
De bonnen kunnen op de gebruikelijke wijze digitaal gefactureerd worden door de factuur (vermelden naam, KvK en IBAN) te sturen naar: facturen@hltsamen.nl en in cc naar S.Ibrahimi@hltsamen.nl. 
Belangrijk is dat op de factuur de bonnummers worden vermeld Zonder deze vermelding kunnen wij de factuur niet in behandeling nemen. 
Betaling van de ingeleverde bonnen is gegarandeerd! 

Tenaamstelling factuur enz. 
De factuur richten aan: HLTsamen, Postbus 32, 2180 AA Hillegom, onderwerp: verzilveren attentie bon 
Vermelden: Route 1330 FCL 6040407 en ECL 380500 

Vragen 
Natuurlijk is het mogelijk dat er in de komende weken zich bijzondere zaken voordoen met betrekking tot de HLT-bonnen. Is dat het geval neem dan per e-mail contact op met Salima Ibrahimi (S.Ibrahimi@HLTsamen.nl) of Sjaak van der Weijden (S.vanderWeijden@HLTsamen.nl) 

Hartelijke groet, 
Namens de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, 
Heleen Doelman-van Geest, Salima Ibrahimi en Sjaak van der Weijden 

 

 

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."