HLT-bon

HLT-bon

Ook voor het jaar 2022 heeft de directie van HLTsamen in samenspraak met het HLT-bestuur besloten medewerkers een eindejaar attentie te schenken ter waarde van € 75,-- te besteden in ons verzorgingsgebied (Warmond, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom.

Drie bonnen van € 25,-- voor de ruim 500 medewerkers, die ingeleverd kunnen worden bij onze plaatselijke ondernemers. Voor de herkenbaarheid ontvangen de ondernemers een A4 poster.

Naast deze HLT bon voor de medewerkers, zijn er in 2022 ook HLT-bonnen uitgereikt aan mantelzorgers. De administratieve afwikkeling daarvan is gelijk en hieronder toegelicht.

Indeling bon

De bonnen zijn ook dit jaar voorzien van de logo’s van de verschillende ondernemersverenigingen of platforms en voorzien van nummers, geen contrastrook meer.

Factureren ingeleverde bonnen en betaling

De bonnen kunnen op de gebruikelijke wijze digitaal gefactureerd worden door de factuur (vermelden naam, KvK en IBAN) te sturen naar: facturen@hltsamen.nl en in cc naar S.Ibrahimi@hltsamen.nl
Belangrijk is dat op de factuur de bon nummers worden vermeld, zonder deze vermelding kunnen wij de factuur niet in behandeling nemen. Betaling van de ingeleverde bonnen is gegarandeerd! Hier en daar zijn er nog oudere bonnen in omloop, deze mogen geaccepteerd worden tenzij sprake is van grote twijfel, dan graag vooraf contact opnemen met Sjaak van der Weijden.

Tenaamstelling factuur enz.

De factuur richten aan:
HLTsamen
Postbus 32
2180 AA Hillegom
Onderwerp: eindejaar attentie
Vermelden: Route 1330 FCL 6040407 en ECL 380500

Vragen

Natuurlijk is het mogelijk dat er in de komende weken zich bijzondere zaken voordoen met betrekking tot de HLT-bonnen, is dat het geval neem dan per email contact op met Salima Ibrahimi (S.Ibrahimi@HLTsamen.nl) of Sjaak van der Weijden (S.vanderWeijden@HLTsamen.nl) Namens de organisatie vanuit HLTsamen wensen wij u sprankelende feestdagen en een ondernemend Nieuwjaar, in goede gezondheid.

Salima Ibrahimi, Stephanie Ashman, Sjaak van der Weijden

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."