Herinrichting Herenweg Warmond

Herinrichting Herenweg Warmond
Afgelopen vrijdag 22 januari is plotsklaps naar voren gekomen dat de gemeente gaat starten met de herinrichting van de Herenweg, en wel het gedeelte Bloemistendam tot en met kruising Beatrixlaan. Het was de BPT bekend dat er een herinrichting zou plaatsvinden gezien de onveiligheid van de Herenweg. Alleen het moment waarop de uitvoering zou plaats vinden en de impact was niet bekend. De gemeente heeft de planning gemaakt en wil dit ook gaan doorvoeren. Wat is de impact?

Autoverkeer van Oosteinde naar dorpskern voor 14 weken afgesloten

In verschillende fasen (5) wordt de vernieuwing doorgevoerd. De start datum is 19 april (week 16) en de planning loopt tot en met 25 juli (week 29).  Dit betekent dat gedurende 14 weken, het dorpscentrum vrijwel niet meer met de auto bereikbaar is vanuit het Oosteinde. Hiervoor komt een omleidingsroute A44/N444. In deze periode zullen er ook geen bussen door Warmond rijden (er worden pendelbusjes ingezet). Wandelaars en fietsers kunnen wel langs of via een omweg naar het dorpscentrum. Maar er is nog meer, namelijk vervangen brug Warmonderhek en herinrichting resterende deel Herenweg/Sweilandstraat.

Autoverkeer vanuit Oranje Nassaulaan naar dorpskern voor half jaar afgesloten.

De gemeente is voornemens om ook dit najaar de Warmonderhekbrug te gaan vervangen. Deze brug wilde men al eerder vervangen maar is verschoven omdat er diverse voorbereidende werkzaamheden (oa boren essentiële leidingen) nog uitgevoerd moesten worden. De werkzaamheden wil men in september 2021 (voorbereidingen)  gaan starten en loopt tot  naar verwachting tot eind maart 2022.

Verkeersafsluitingen en omleidingen bij herinrichting rest Herenweg voor half jaar

De Herenweg (resterende deel) en Sweilandstraat zullen ook vernieuwd gaan worden. Hiervoor is nog geen planning beschikbaar maar de gemeente is voornemens dit in 2022 uit te gaan voeren. De verwachte afsluiting/verkeersomleidingen is dan ook circa een half jaar. Nadat de gemeente haar plannen bekend heeft gemaakt heeft de BPT bij de wethouders aan de bel getrokken en aangegeven dat de afsluitingen op zijn zachts gezegd voor de ondernemers niet acceptabel zijn. Vele ondernemers hebben op dit moment last van de corona maatregelen en deze afsluitingen bieden geen gunstig perspectief. Warmond zal bijna 1,5 jaar lang slecht bereikbaar zijn. Dat heeft impact. Ook vinden we het onbegrijpelijk dat de planning van eerste deel Herenweg precies valt als het waterseizoen weer van start gaat. Ook vinden we de aaneenschakeling van werkzaamheden zeer ongelukkig waardoor Warmond dit en volgend jaar langdurig slecht bereikbaar zal zijn. Wij hebben van een groot aantal ondernemers reactie gekregen en deze gebundeld in een brief naar de gemeente, incl. handtekeningen van deze ondernemers. Je leest deze brief hier.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."