Herinrichting en groot onderhoud wegen Warmond

Herinrichting en groot onderhoud wegen Warmond
Op 11 februari lieten wij in een eerder bericht al weten dat er werkzaamheden verricht zouden worden op diverse plekken aan de weg(ern) in Warmond. Fase 1 van de Herenweg vanaf Bloemistendam tot en met de kruising met de Warmundastraat is op maandag 19 april gestart en duurt t/m vrijdag 21 mei. Dit houdt in dat de weg is afgelsoten. Welke werkzaamheden vinden er plaats in fase 1 - deel tussen de Bloemistendam en de Wasbeeklaan? Aanpassingen:
  • Op het deel tussen de Bloemistendam en de Beatrixlaan komt nieuw asfalt en worden alle bestrating, kolken en trottoirbanden vervangen.
  • De fietsoversteek bij de Laan van Oostergeest wordt veiliger gemaakt.
  • Het kruispunt Herenweg - Beatrixlaan wordt heringericht en verkeersveiliger gemaakt.
  • Bij Oosteinde 6-12, de ingang van sportpark Overbos en de kruising Oosteinde – Wasbeeklaan worden visuele en/of fysieke drempels aangelegd.
Detailinformatie vind je op de website: Gemeente Teylingen: Verkeersveiligheid Herenweg Warmond
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."