Economie in Leidse regio opnieuw robuust te noemen: Rapport Economie 071

Economie in Leidse regio opnieuw robuust te noemen: Rapport Economie 071
De economie van de Leidse regio heeft de coronacrisis goed doorstaan. Dat blijkt uit de Index071, de regionale economische monitor. Deze is opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. De sterke scores van 071 zitten op de thema’s ‘kenniseconomie’ en ‘ondernemerschap en jong talent’. Uit de index blijkt dat het groeiende life sciences complex de locomotief is die de regio-economie blijft voortduwen, ook in het coronajaar 2021. Volgens de onderzoekers zijn er ook aandachtspunten. Zo benoemen zij dat de regio steeds drukker en duurder wordt, wat de toestroom van nieuw talent kan gaan beperken. Dit betekent een rem op groei. En dat terwijl er al sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Ook de uitstroom van vele babyboomers uit het arbeidsproces gaat de 071-regio, net als de rest van het land, parten spelen. Er zijn te weinig mensen om het werk uit te voeren dat er is.   Jaarlijkse meting De index meet de ontwikkeling van 31 maatstaven, parameters, die een relatie hebben met de agenda van Economie071. Per parameter wordt een indexcijfer berekend die de groei of krimp sinds basisjaar 2014 laat zien. Alle indexcijfers tellen op tot een totaalcijfer, die uitdrukking geeft aan de algehele economische ontwikkeling. In 2021 komt het indexcijfer op 119 uit. Een groei van vier indexpunten ten opzichte van 2020. Binnen dat ene indexgetal zijn grote verschillen zichtbaar. Op de thema’s kenniseconomie, ondernemerschap en talent is de groei 6 tot 10 indexpunten. Op andere thema’s is sprake van stabilisatie (regiomarketing, werkgelegenheid) of zelfs daling (onderwijs-arbeidsmarkt) van de indexscores. Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Rob Manders van Bureau Blauwberg.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."