Detailhandelsvisie Teylingen - reactie gemeente

Detailhandelsvisie Teylingen - reactie gemeente
De gemeente heeft een reactie gegeven op onze reactie op de concept-Detailhandelsvisie. Lees hier de brief die de gemeente ons stuurde.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."