De energietransitie is geen vraag meer, maar een must

De energietransitie is geen vraag meer, maar een must

Duurzamer met energie omgaan, dat is een opgave die we allemaal hebben. Vanuit de gemeente wordt dit ook gestimuleerd. Niet alleen voor particulieren maar ook voor ondernemers. 

Rob de Mooij: “Het is begrijpelijk dat bedrijven energie niet als core business beschouwden, maar dat is gewoon geen optie meer.”

Rob de Mooij is programmamanager Transitieloket Bedrijfsleven Bollenstreek. We vroegen hem naar de energietransitie: wat staat ons als ondernemers te wachten, wat zijn de mogelijkheden én moeilijkheden, waar vinden we welke informatie als het gaat om wet- en regelgeving en welke financiële mogelijkheden zijn voor subsidie.

Waarom moet de energietransitie in een stroomversnelling?

“Veel bedrijven deden het al: ze namen hun eigen energiehuishouding onder de loep, maakten een plan en voerden dat uit. Minder energie gebruiken, zelf energie opwekken en verstandig groene energie inkopen. Wie vroeg begonnen is en veel gedaan heeft, plukt daar nu ook de voordelen van. Met de huidige energieprijzen worden ondernemers verschillend geraakt in hun bedrijfsvoering. Omdat ze energie-intensieve dingen doen of omdat ze nog veel meer energie verbruiken dan collega-ondernemers die wel veel maatregelen hebben toegepast. Feit is dat we met elkaar minder moeten gebruiken om de wereld leefbaar te houden.

Laten we ook niet negeren dat de energietransitie ook voor de lange termijn een maatschappelijk speerpunt is. Klimaatverandering als gevolg van broeikasgassen wordt nu bijna per jaar erger. Bijvoorbeeld: verzekeraars zien de schade als gevolg daarvan sterk toenemen wereldwijd. Wij krijgen er ook al mee te maken. Denk maar even terug aan de te droge laatste jaren.”

Waar zit de uitdaging precies als het gaat om samenwerken in deze energietransitie?

“Er zijn genoeg bedrijven in de regio die als koploper in beeld kunnen en die ook hun kennis en ervaringen willen delen met andere ondernemers. Samen optrekken bij dit soort vraagstukken helpt iedereen, goede voorbeelden laten positief zien dat het kan en wat er allemaal kan.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Als we kijken naar het bedrijfsleven in de regio, dan zien we leverende en vragende bedrijven voor de energietransitie en koplopers, volgers en achterblijvers als het gaat om de resultaten van alle inspanningen. De uitdaging is dat al die partijen elkaar beter kunnen gaan vinden en in slimme regionale netwerken ook samen gaan werken aan oplossingen voor de problemen van ieder voor zich.”

Wat is de rol van het Transitieloket Bedrijfsleven Bollenstreek?

“Zes partijen uit de regio, te weten gemeente Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Bedrijfsleven Bollenstreek en Greenport Duin- en Bollenstreek hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een speciaal loket dat bedrijven kan gaan helpen met vragen rondom de energietransitie: het Transitieloket Bedrijfsleven Bollenstreek. Provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief bovendien met een subsidie voor de uitvoering ervan.

Met deze aanpak willen de partijen samenwerken om het bedrijfsleven in de regio te helpen met de energietransitie. Hoe?

  • Door vragende en leverende bedrijven in de regio beter aan elkaar te knopen. De koplopers vertellen hun verhaal. De successen, maar ook de drempels die er waren. De energietransitie vraagt de komende 30 jaar waarschijnlijk zo’n 2-3 miljard aan investeringen. Goed om de regionale kans daarbij zo groot mogelijk te maken.

  • Door bedrijven te helpen met het omgaan met wet- en regelgeving (deze ontwikkeling gaat snel!). Langs die lijn ontstaan nieuwe bedrijfsrisico’s waar je als bedrijf beter tijdig iets voor kunt doen.

  • Tegenover de regels staan ook subsidies en financiële regelingen die het voor jou als ondernemer eenvoudiger moeten maken om stappen te zetten voor het energiezuiniger maken van je bedrijf. Ook daarbij wil het Transitieloket de helpende hand bieden.”

Met wie werkt het Transitieloket samen?

“Natuurlijk is het regionale bedrijfsleven een belangrijke partner voor de veranderingen en wordt deze ook zeker betrokken bij de stappen die we (gaan) zetten. Maar we werken ook samen met andere partijen met veel expertise: met Duurzaam Bouwloket als belangrijkste en zij op hun beurt zijn partner van MKB Nederland.”

Het gaat om geld

“Stroom van je eigen dak kost misschien 5, 6 of 7 cent. Het zou een halve crisis schelen als iedereen zijn dak vol had liggen met zonnepanelen. Maar helaas, dat is nog niet zo. Het is natuurlijk wel de uitdaging van vandaag om daar dan een keer mee te beginnen. Maar dat is misschien nog niet de eerste stap. Misschien is isoleren voor een bedrijf beter, want wel veel gas en weinig stroom. Misschien kun je zelf niet zoveel maar samen met anderen wel meer.”

Wat wil je ondernemers meegeven?

“Alle begin is moeilijk, maar niet beginnen is eigenlijk geen optie meer. En, wie begonnen is moet ook doorgaan. Het begint ermee dat je je eigen energiehuishouding kent en begrijpt hoe je daar – no regrets – aan kunt werken. Het Transitieloket kan je daarbij helpen. De experts van Duurzaam Bouwloket zitten klaar en zijn te bereiken via info@duurzaambouwloket.nl of 085- 023 1315 (speciaal voor ondernemers).”

"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."