Brieven gemeente (horeca-)ondernemers

Brieven gemeente (horeca-)ondernemers
In twee brieven geeft de gemeente de nieuwe regels aan omtrent de vergunning voor de verruiming van de terrassen. Per 1 juli is er een lokale beleidsregel vastgesteld die in het verlengde ligt van de noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis. In deze tijdelijke regeling is een meldplicht van kracht. Dit houdt in dat je aan moet geven op welke wijze je ruimer terras wilt exploiteren binnen de uitgangspunten en voorwaarden zoals opgenomen in de tijdelijke regeling. In de brief staat aangegeven waarom en op welke manier je de melding kunt doen en tot wanneer dit van kracht is. Lees hier de brieven: Brief Sassenheim en Warmond Brief Voorhout
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."