BPT en horeca roepen B&W op tot actie!

BPT en horeca roepen B&W op tot actie!
Wij hebben afgelopen vrijdag (23 oktober 2020) overleg gehad met een aantal horecaondernemers in Teylingen. De reden hiervoor is dat de coronamaatregelen grote impact hebben op de bedrijfsvoering en wij als BPT graag deze ondernemers willen ondersteunen. Er is gesproken met vertegenwoordigers van Cheers (Voorhout), Boerhaave (Voorhout), Graaf Jan (Sassenheim) en La Croute (Warmond). Uit dit overleg zijn een aantal acties voor BPT naar voren gekomen. Eén van de acties betreft het overbrengen van een aantal opties waarbij de gemeente Teylingen de horeca kan ondersteunen. Deze opties zijn aangedragen door de ondernemers en wij hebben ze opgenomen in een brief. Je leest deze brief, met daarin het verzoek om het te behandelen in het college van burgemeesters en wethouders, hier online. De opties die in deze brief staan worden ondersteund door een brede groep van horecaondernemers in Teylingen. De brief is verspreid onder alle horecaondernemers in de kernen. Inmiddels heeft een groot aantal ondernemers de brief ook ondertekend en ronden wij het verzamelen van de handtekeningen deze week af. De brief incl. handtekeningen sturen wij eind van deze week alsnog naar B&W.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."