BPT blij met besluit raad: Kerkplein moet zo goed als autovrij

BPT blij met besluit raad: Kerkplein moet zo goed als autovrij
Persbericht Maandag 26 april vergaderde de raad over het parkeren op en rond het Kerkplein en het Hortusplein. Met de terugkeer van supermarkt Hoogvliet komt het parkeren en verblijven op het Kerkplein onder een vergrootglas te liggen waarbij BPT – en haar leden – pleiten voor een parkeergarage. Ondernemersvereniging Business Platform Teylingen (BPT) hield – n.a.v. de plannen van supermarkt Hoogvliet en STEK – een enquête onder al haar leden en de niet-leden in de kern Sassenheim. Hieruit bleek dat het aantal parkeerplekken op de piekmomenten momenteel al niet voldoende is, laat staan wat er gebeurt als de parkeerplekken op het Kerkplein verdwijnen en deels (!) verplaatst worden naar het nieuw in te richten Hortusplein. Daarnaast zien de ondernemers graag dat het Kerkplein een fijne verblijf- en ontmoetingsplek wordt voor de inwoners en bezoekers van het centrum, waarbij mogelijkheden voor horeca, water, bankjes etc. gecreëerd worden. Parkeergarage Het college van B&W moet dus aan de slag met een parkeergarage onder het Hortusplein na de raadsvergadering van 26 april. BPT is blij met dit resultaat! Er was in de plannen van het college totaal geen rekening gehouden met ontwikkelingen als meer thuiswerken (ook na Corona) waardoor overdag meer parkeerplekken nodig zijn in en rond het centrum en het feit dat de terugkeer van Digros en Hoogvliet ook om meer parkeerplekken vraagt. Als daar bovenop nog extra horeca komt op het Kerkplein, wat de aantrekkelijkheid van het centrum vergroot, zal ook daarvoor meer parkeergelegenheid gecreëerd moeten worden. Toekomst Dit is het moment om ons centrum een gezicht te geven met een uitstraling die de komende 50 jaar verbinding brengt tussen inwoners en bezoekers van het centrum van Sassenheim. BPT is meer dan bereid om mee te denken met het college over de uitwerking van de plannen voor een autoluw centrum. Onder haar leden heeft zijn een aantal specialisten die met hun kennis en kunde een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Samen voor een bruisend centrum van Sassenheim!
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."