Bericht van Bedrijfsleven Bollenstreek

Bericht van Bedrijfsleven Bollenstreek
De Bollenstreek behoort tot de meest aantrekkelijke en meest welvarende regio’s van ons  land om te wonen en te leven. In totaal zijn er circa 195.000 inwoners en 6.000 bedrijven van zzp tot groot MKB. De Bollenstreek is één van de  aantrekkelijkste regio’s om te wonen en te werken. Binnen Bedrijfsleven Bollenstreek werken de vijf ondernemersverenigingen uit de streek samen. Doel is vanuit één bestuur een krachtige partner te zijn in gesprek met de Provincie, Holland-Rijnland en de gezamenlijke gemeenten in de Bollenstreek. Onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte voor wonen, ruimte voor bedrijven en mobiliteit De balans tussen economische groei en een groot woongenot kent ook uitdagingen. Bedrijfsleven Bollenstreek heeft deze uitdagingen vertaald in vier speerpunten. Te weten: onderwijs en arbeidsmarkt, wonen voor praktisch geschoolden, ruimte voor bedrijven en mobiliteit. Je leest er alles op bedrijfslevenbollenstreek.nl. Onderwijs en Arbeidsmarkt De streek kent geen mbo, hbo of universitair onderwijs. Dat vindt plaats buiten onze Bollenstreek. De student van nu is de toekomst van de streek. Dat zijn de ondernemers of werknemers die wij hier zo hard nodig hebben. Daarvoor zetten wij ons in om door contact met bijvoorbeeld mbo Rijnland stageplekken of hybride- onderwijs te faciliteren. Wil jij de werknemer van de toekomst ontmoeten? Neem dan contact op met de scholen. Er zijn voldoende mogelijkheden. Ruimte voor wonen Het is duur wonen in deze mooie streek. Hoge inkomens of eigen vermogen is nodig om hier te kunnen wonen. Ruimte voor praktisch geschoolde werknemers ontbreekt en dat is niet goed voor de economie. Bedrijfsleven Bollenstreek streeft naar een percentage van 30% voor sociale huur- en koopwoningen. Hierbij kijken we niet alleen naar de nieuw te realiseren, maar ook naar de totale woningvoorraad. We realiseren ons dat je dan ook waarschijnlijk de hoger zal moeten bouwen. Dit om de beperkte ruimte optimaal te benutten voor woningbouw. Ruimte voor bedrijven Er is ruimte nodig voor bedrijven. In een streek met toch al een hoge druk op beschikbare grond geldt ook hier dat we buiten de bestaande kaders denken. Misschien moet je de diepte in of moet je de hoogte gebruiken. Revitalisering van verouderde bedrijventerreinen, betere benutting van bestaande terreinen komen dan eerst in beeld. Uit onderzoek in 2018 blijkt dat naast de huidige ontwikkelingen nog 7 hectare nodig is. Wij gaan voor invulling van die vraag op bovengenoemde wijze, maar sluiten nieuwe ruimte voor bedrijven zeker niet uit. Mobiliteit De ontsluiting van de Bollenstreek is één van de grote problemen en kent een hoge prioriteit en moet grote voorrang krijgen. Via de ondernemersverenigingen hebben wij het net opgehaald en zijn twee ontsluitingsroutes in beeld gebracht die volgens ons het meest voor hand liggen. Deze twee routes leggen wij nogmaals voor aan onze achterban. Daarnaast zijn we in gesprek met Provincie, Holland-Rijnland en uiteraard lokale politiek. Informatie en/of een bijdrage via de besturen van de vijf aangesloten ondernemersverenigingen is van belang en van harte welkom. Wie een bijdrage wil leveren aan de genoemde speerpunten als ondernemer of als bewoner is van harte welkom een reactie te plaatsen via de website bedrijfslevenbollenstreek.nl.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."