Belangrijke informatie omtrent de loterij 

Belangrijke informatie omtrent de loterij 
Beste ondernemers die aan de loterij deelnemen, De lockdown, die vanaf 15 december van kracht is, doorkruist jammer genoeg onze mooie winkelweekactie. Erg vervelend omdat we veel tijd en moeite in de actie hebben gestoken en ook omdat de actie echt begon te leven onder de consumenten in het dorp. Binnen de activiteitencommissie en het bestuur hebben we naar de mogelijkheden gekeken en zijn we tot een besluit gekomen over de voortzetting van de loterij. Wij hebben contact gehad met de KVK (de KVK heeft ons de vergunning verleend voor de winkelweekactie) en we zijn tot een mooie oplossing gekomen. De dagen vanaf de lockdown die wat betreft de loterij roet in het eten hebben gegooid, mogen worden opschort en wanneer de lockdown voorbij is, mogen deze dagen worden ingehaald. Voor onze actie gaat het om tien dagen (vanaf 15 tot en met 24 december). Wanneer de lockdown voorbij is, mag de loterij dus nog tien dagen voortduren! Na de lockdown zullen de klanten weer staan te springen om onze winkels te bezoeken en om lokaal te kopen. Wij hopen dat deze loterij hier extra aan kan bijdragen en om januari knallend te beginnen. Voor nu is het volgende van groot belang: om de tien dagen na de lockdown de loterij te organiseren, mogen wij vanaf nu géén loten meer uitdelen totdat de lockdown voorbij is en de tien dagen ingaan. Het is van groot belang dat wij ons aan de voorwaarden van deze vergunning houden, dus spread the word en zorg dat uw collega-ondernemers hiervan op de hoogte zijn. Wij hopen dat jullie tevreden zijn met deze oplossing en laten wij met z’n allen het nieuwe jaar goed beginnen met deze leuke loterij. Sterkte in deze lastige tijden, maar ook vooral fijne dagen toegewenst. Het Bestuur en de Activiteitencommissie BPT, Afdeling Sassenheim.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."