Agenda algemene ledenvergadering BPT

Agenda algemene ledenvergadering BPT
Op maandag 5 juli vindt de algemene ledenvergadering plaats. Inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. Tot uiterlijk 21:15 uur vergaderen we, daarna is er tijd voor een gezellige borrel. De locatie is Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden. De agenda voor deze avond en de notulen van de vorige vergadering (2020) lees je gemakkelijk online. Aanmelden kan via backoffice@bpteylingen.nl. Bekijk ook ons jaarplan 2020, met daarin uiteen gezet wat we in 2020 allemaal gedaan hebben.
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."