Aansluiting internet in buitengebied - Doe mee!

Aansluiting internet in buitengebied - Doe mee!
Bewoners en ondernemers van het buitengebied zijn voor aansluiting van internet en tv aangewezen op eigen initiatief. Aanbieders van dit soort diensten kunnen niet verplicht worden gesteld om iedereen aan te sluiten. Zo ook voor glasvezel. In deze tijd kun je eigenlijk niet meer zonder een fatsoenlijke digitale bereikbaarheid met voldoende snelheid en stabiliteit. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren en dat wordt in de toekomst niet minder. In veel kernen wordt glasvezel gratis aangelegd. Woon je in het buitengebied of heb je daar je bedrijf, dan grijp je er naast en kan het alleen gerealiseerd worden tegen extreme kosten. Maar het lijkt er nu toch van te komen. Glasvezel voor bewoners en bedrijven in de buitengebieden van de Bollenstreek. Weliswaar niet gratis maar dat zijn we inmiddels gewend. GlasDraad is door inwoners uitgekozen om dit uit te werken. Ten minste 50% van de potentiële aansluitingen moet meedoen en we zitten al op 38%! We zijn er bijna… maar nog niet helemaal. Laten we deze kans met elkaar pakken. Meld je vóór 16 november aan bij Glasdraadbollenstreek om ook mee te doen. Dan zijn we als bewoners en bedrijven in de Bollenstreek op de toekomst voorbereid. https://www.glasdraadbollenstreek.nl/index.php
"Samen staan wij sterker in het behartigen van onze collectieve belangen en in het bevorderen van onze plaatselijke economie."