Werkzaamheden brug Warmondertolhek

Vanuit de BPT is er aandacht voor de plannen van de gemeente om de brug Warmondertolhek te vernieuwen.

De gemeente heeft aangegeven dat de werkzaamheden aan de brug zo’n 5-6 maanden duren, waarbij er een afsluiting is van de gehele doorgang voor auto- en vrachtverkeer. Men is voornemens om hier in september 2020 mee te starten. De planning is mede afhankelijk van de planning van de nutsbedrijven om de leidingen om te leggen. Voor de fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug.

Een afsluiting van het auto- en vrachtverkeer van 5 tot 6 maanden vinden wij als BPT zeer zorgelijk! Dit hebben we kenbaar gemaakt bij de gemeente. Inmiddels zijn er een groot aantal bedrijven in Warmond door ons geïnformeerd over de plannen. Dit heeft geleid tot een groot aantal reacties van ondernemers waaruit blijkt dat een afsluiting zeer vervelende consequenties heeft.

Omdat de plannen en de planning van de gemeente nog niet definitief zijn blijven we met de gemeente in gesprek. Ook hebben we de gemeente een aantal vragen gesteld en hopen hier een antwoord op te krijgen.
We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.