Presentatie concept Detailhandelsvisie

12 en 13 november jl. zijn er bijeenkomsten in het Trefpunt te Warmond geweest over de concept Detailhandelsvisie. Op beide avonden was er een mooie opkomst van ondernemend Teylingen.

Tijdens de bijeenkomsten heeft Marc Majolee van het Expertteam Winkelgebieden een presentatie gegeven.

Doel van de presentatie was om van gedachten te wisselen over de uitkomsten van verschillende onderzoeken, zoals passantenonderzoek, klant-informatie, schouw van de winkelgebieden en visiebijeenkomsten, en over de naar aanleiding van die informatie opgestelde concept Detailhandelsvisie.

 Wat werd er besproken?

  • De trends (vergrijzing, internetverkopen en schaalvergroting & branchevervaging)
  • Analyse (gebleken is dat Teylingen het qua leegstand beter doet dan gemiddeld per m2.)
  • Concept visie
  • Verdere verloop traject.

De PowerPoint van de presentatie vind je op de website van de gemeente: Centrumvisie
(Presentatie BPT 12 en 13 november).

Hoe gaan we nu verder?

  • Wij vragen jullie om jullie reacties op de concept Detailhandelsvisie voor uiterlijk
    25 november a.s. aan ons door te geven.
  • Wij verzamelen jullie reacties en stellen aan de hand hiervan een concept reactie op voor de gemeente. Voor verzending aan de gemeente koppelen wij deze eerst terug aan jullie.
  • Jullie reactie op onze concept reactie ontvangen wij graag binnen uiterlijk 2 dagen. Na eventuele aanpassingen/aanvullingen gaan wij over tot verzending van onze reactie aan de gemeente.

Dus, heb je input voor de concept Detailhandelsvisie?
Stuur deze voor 25 november 2019 naar backoffice@bpteylingen.nl.