Ontsluiting Bollenstreek vraag aan leden

Bedrijfsleven Bollenstreek is een koepelorganisatie van vijf ondernemersverenigingen, waar wij als ondernemersverenging deel van uit maken. Het doel van deze koepelorganisatie is om regionale belangen van ondernemers te behartigen.

Eén van de vier speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek betreft het verbeteren van de ontsluiting van de Bollenstreek.

In november 2020 hebben wij jullie reacties ontvangen over verschillende mogelijkheden om de ontsluiting van de Bollenstreek te verbeteren. Mede door jullie inbreng zijn er door Bedrijfsleven Bollenstreek aanpassingen gedaan in het eerste concept, zie de Plankaart denkrichtingen ontsluiting Duin- en Bollenstreek. Als je de bijlage opent zie je een situatieschets van de Bollenstreek met daarop de twee plangebieden waarover de Noordelijke en de Centrale ontsluiting zou kunnen plaatsvinden.

Het bestuur van Business Platform Teylingen is gevraagd om in te stemmen met het voorstel om de getekende plangebieden te presenteren in de media en te gebruiken voor lobby.

Wat vragen wij nu concreet van jullie? In een aantal stellingen en vragen maken wij dat duidelijk.
Ben je het eens met de onderstaande stellingen en de voorgestelde plangebieden conform de situatieschets, dan hoef je niet te reageren.

  • Bedrijfsleven Bollenstreek pleit nadrukkelijk voor snelfietsroutes en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en ziet ook dat dit voor de Bollenstreek onvoldoende is om tot een goede ontsluiting te komen.
  • Bedrijfsleven Bollenstreek pleit voor verbetering van de ontsluiting van de Bollenstreek middels twee plangebieden (zie bijgevoegde plankaart) en niet voor alleen maar aanpassing van bestaande structuren.
  • Bedrijfsleven Bollenstreek pleit voor versnelling van het oplossen van de knelpunten op de A44, waardoor ongelukken en files worden veroorzaakt en verkeersinfarcten ontstaan. De knelpunten zijn op de plankaart aangegeven.
  • Er is al lang, veel en genoeg gesproken over ontsluiting van de Bollenstreek op allerlei gebied en met vele oplossingen. Door nu focus aan te brengen en met één stem te spreken namens het Bedrijfsleven in de Bollenstreek ontstaat een heldere en duidelijk boodschap.
  • Voor de economie, detailhandel en het toerisme in onze streek is besluitvorming over de ontsluiting op korte termijn noodzakelijk.

Kijk je anders aan tegen de stellingen en de voorgestelde plangebieden conform de situatieschets dan kan je dat voor 20 januari a.s. laten weten door e-mail te sturen naar backoffice@bpteylingen.nl.

Lees meer:
BB MEMO ontsluiting hart D&B