Nieuw uitstallingsbeleid voor winkels in Teylingen

In het centrum van Sassenheim staan veel uitstallingen en reclameborden, die door hun aantal, omvang en aanblik voor een rommelige uitstraling zorgen. Daarnaast wordt op sommige plaatsen de doorgang voor hulpverleners, voetgangers, minder-validen en mensen met een kinderwagen belemmerd door de uitgestalde producten. Op dit moment is het volgens de APV verboden om zonder melding voorwerpen op of langs de openbare weg te plaatsen. Om recht te doen aan de toegankelijkheid van de weg en de belangen van ondernemers én inwoners bij een goed winkelbestand, is het van belang om zowel uitstallingen als reclameborden of banners toe te staan onder goede en voor iedereen duidelijke voorwaarden.

Voorwaarden:

1. De regels zijn van toepassing op alle uitstallingen, reclameborden en banners in de winkelcentra en winkelgebieden van Teylingen.
2. De vrije doorgang van 1.20 meter is niet van toepassing in de Dorpsstraat in Warmond omdat daar de straat te smal is. Er moet een minimale doorgang op het trottoir zijn van 1,20 m.
3. Deze doorgang moet onbelemmerd gebruikt kunnen worden doorhulpverleners, voetgangers, minder validen en mensen met kinderwagens.
4. De trottoiropgangen moeten altijd vrij zijn.
5. Uitstallingen, reclameborden en banners mogen alleen tegen de gevel geplaatst worden
6. Uitstallingen, reclameborden en banners mogen max 1 m breed zijn, gemeten vanuit de gevel.
7. Toegangspaden en nooduitgangen moeten voor de volle deurbreedte beschikbaar blijven.
8. Toegang tot naast- en bovenliggende woningen mag niet belemmerd worden.
9. Uitstallingen, reclameborden en banners mogen alleen opgesteld worden tijdens openingstijden
10. Na sluitingstijd is het trottoir schoon en leeg.
11. Uitstallingen, reclameborden en banners moeten stabiel staan.
12. Uitstallingen, reclameborden en banners zijn geen gevaar voor omgeving en/of voorbijgangers.

Deze voorwaarden kunt u nalezen in het uitstallingsbeleid op de website van de gemeente.

Uitstallingen, reclameborden en banners mogen tegen de gevel geplaatst worden met een maximale breedte van 1 meter. Daarnaast moet er een vrije doorgang van 1,20 meter voor voetgangers zijn, dit is de basis van het uitstallingsbeleid. Het beleid houdt in dat in alle gevallen gemeld moet worden dat er een voorwerp op de openbare weg wordt geplaatst. U betaalt over de betreffende uitstalling/reclamebord/banners precario als deze op gemeentegrond staat. In het geval er een ontheffing verleend moet worden, brengt de gemeente legeskosten in rekening.

Wilt u met een uitstalling of een reclamebord uw bedrijf of uw zaak aantrekkelijker maken? Dan moet u zich houden aan bovenstaande voorwaarden. Een uitstalling kan zijn een stoepbord, etenswaren, een mand met artikelen of een kippengrill. Ook een speeltoestel voor kinderen, een reclamebord of banner is een uitstalling. Met de invoering van het nieuwe uitstallingsbeleid gaat de gemeente hier ook op handhaven.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze mail? Neemt u dan gerust contact op met het team Vergunningen van de gemeente Teylingen via apv.vergunningen@hltsamen.nl of telefoonnummer 140252.