Inschaling bedrijven

Is jouw bedrijf juist ingeschaald?

Op 9 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats waar ook de contributie op de agenda staat.
Na vaststelling van de contributie stuurt de penningmeester de facturen uit voor het lidmaatschap van dit jaar.

Om er voor te zorgen dat elk bedrijf binnen de Handel, Industrie en Dienstverlening (HID) goed is ingeschaald willen wij je vragen te kijken naar het aantal werkzame personen binnen jouw bedrijf.
Zijn dat er het afgelopen jaar meer of minder geworden? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de inschaling en dus de contributie.

Twijfel je over de inschaling? Bekijk de verschillende contributiestaffels op onze website zodat je zeker weet dat je niet teveel/te weinig betaalt.

Wij horen graag voor 2 maart 2020 van je terug via backoffice@bpteylingen.nl.
Lukt het niet om voor 2 maart 2020 te reageren, dan schalen wij je in op het tarief waarvan wij denken dat klopt.