Brieven gemeente (horeca-)ondernemers

In twee brieven geeft de gemeente de nieuwe regels aan omtrent de vergunning voor de verruiming van de terrassen.

Per 1 juli is er een lokale beleidsregel vastgesteld die in het verlengde ligt van de noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis. In deze tijdelijke regeling is een meldplicht van kracht. Dit houdt in dat je aan moet geven op welke wijze je ruimer terras wilt exploiteren binnen de uitgangspunten en voorwaarden zoals opgenomen in de tijdelijke regeling.

In de brief staat aangegeven waarom en op welke manier je de melding kunt doen en tot wanneer dit van kracht is.

Lees hier de brieven:
Brief Sassenheim en Warmond
Brief Voorhout