Bericht van burgemeester Carla Breuer

Beste ondernemers in Teylingen,

De maatregelen die het kabinet heeft genomen raken logischerwijs ook de ondernemers in Gemeente Teylingen en de lokale economie. Ik begrijp dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor uw onderneming, dat u wilt weten waar u aan toe bent als ondernemer, welke regelingen er gelden en waar u terecht kunt voor vragen.
Relevant nieuws en eventuele nieuwe maatregelen zal ik daarom zoveel mogelijk met u proberen te delen. We hebben al contact met lokale ondernemers door in gesprek te gaan met Business Platform Teylingen (BPT) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bollenstreek. Ondernemers van BPT hebben ons vragen gesteld over lokale belastingen, waar wij spoedig op zullen reageren. Hierbij stuur ik u actuele informatie over de landelijke verruimende borgstellingsregeling en waar u terecht kunt met uw vragen.
Verruimende borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) gaat versneld open
Wanneer u als ondernemer in de Gemeente Teylingen door de rigoureuze maatregelen in de problemen komt, biedt de verruiming van het BMKB wellicht mogelijkheden. Deze verruimde borgstelling maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. De verruimde borgstelling geldt vanaf vandaag, 16 maart 2020. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen.
Staatssecretaris Mona Keijzer: “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.”
Meer informatie kunt u nalezen op: www.rvo.nl.
Crisisnummers: Ondernemers die vragen hebben over de impact van het coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket, www.kvk.nl/coronaloket.  Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.
Bij andere vragen over Corona kunnen ondernemers kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM.
Tenslotte, hoop ik dat alle maatregelen die we nu nemen bijdragen aan een spoedig herstel van de normale gang van zaken. We blijven u de komende periode informeren.