Beëindiging Decemberactie BPT Sassenheim

Zoals welbekend is de lockdown wederom verlengd en ditmaal tot 3 maart 2021. Het bestuur en de activiteitencommissie hebben uitvoerig overlegd over de Decemberactie (loterij) en gekeken naar de mogelijkheden. We zijn tot de conclusie gekomen dat we in een te onzekere situatie verkeren en dat onze
mogelijkheden te beperkt zijn om de loterij op een verantwoorde en leuke wijze voort te zetten.

Beëindiging Decemberactie

Wij willen u als klant via deze weg mededelen dat de Decemberactie vroegtijdig zal worden beëindigd en niet zal worden hervat na het aflopen van de lockdown. Wij betreuren dit ten zeerste.

In deze brief leggen wij de situatie aan u uit en hopen u zodra het weer kan in onze winkels te mogen helpen.